Aluhaven AB

Vi tillverkar alla produkter i egen fabrik, belägen i Åmotfors, Värmland, 2 mil väster om Arvika som är Sveriges innersta hamn.


 Efter att ha jobbat i "stålbranschen" i många år så har vi fått stor erfarenhet av olika sorters material, såsom stål, rostfritt och inte minst ALUMINIUM. Utifrån den kunskapen, så var valet av Aluminium i marinkonceptet inte så svårt.  Viktbesparingar, korrosionsegenskaperna i havsmiljö är mycket goda, ingen utfällning av zink och bly i miljön, återvinningsbart till 100 %, mycket starka konstruktioner vid rätt utförande, och framför allt mycket snyggare för ögat än galvaniserat stål.  Utvecklingen måste ju gå framåt även i denna bransch, så nu när vi gått in i 2000-talet så är det på tiden med lite nytt på denna marknad.

Efter att ha besökt marinor på Gran Canaria  som idag har flytbryggor, landgångar och bommar i ALUMINIUM sedan 1970-talet  blev jag mycket imponerad. De kanske inte såg ut som nya, med tanke på att den Aluminium de producerade på -70 talet inte var av bästa kvalitet, jämförelse med idag. Man bör även tänka på att Salthalten i luften  är mycket hög där. De har sällan avsköljning av vatten genom regn, nederbörden där är ju väldigt låg, ändå var aluminiumprodukterna intakta än idag, ca 45 år senare !

KE

Ägare / Firmatecknare Kjell Erik Löfblad

Aluhaven AB                          

KEL AB                              

Produktion

Välkomna att kontakta oss för offerter eller info. gällande våra produkter.